Disclaimer Smartphoneproducts.nl

Smartphoneproducts zet zich in om de informatie die wij aanbieden op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij geven hiervoor geen garanties. Smartphoneproducts kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Smartphoneproducts worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Smartphoneproducts. Dit kan door contact op te nemen met onze klantenservice.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Websites van derden
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Smartphoneproducts heeft geen zeggenschap over deze websites. Smartphoneproducts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Smartphoneproducts aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door aanpassingen uitgevoerd door de klant zelf of door de provider waar de website wordt gehost.

Copyright
Smartphoneproducts aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Smartphoneproducts op welke manier dan ook.

Nederlands recht is van toepassing.

Winkelwagen